Wednesday, April 23, 2014

دختر موتور سوار تهران


یکی از بیلبوردهای مسخره شهر شیرازبی بی سی ، من و تو ، صدای آمریکا ، و ...  بی غیرتی ، اسلام ستیزی ،  شیطان پرستی


Friday, April 18, 2014

کارگاه آموزشی افزایش جمعیت برای دیدن عکسها  اینجا  کلیک کنید Wednesday, April 9, 2014

Wednesday, April 2, 2014

دختری بی روسری در سیزده بدر 93


ای امان ای فغان از دست ایرانی ها بخصوص این دختران  شجاع ایرانی که آنهمه فتواها و پند و اندرزهای علما و مراجع را به آنجایشان هم نگرفتند و نه تنها نزد محرم و نامحرم به کوری دشمنان نوروز به رقص و شادی در سیزده بدر پرداختند و آنچه که نمی باید میکردند ، کردند بلکه بی روسری در خیابانها آمدند و حتی قلیان در ملاءعام کشیدند و آنهمه نصایح را بر باد دادند  برای دیدن عکسها  اینجا  کلیک کنید وارد چمن نشوید
Sunday, March 30, 2014

چند عکس سکسی از نامزد رونالدو با مدیر ایرانی برنامه هایش علی کاووسیاین عکسهای  ایرینا شایک مانکن روسی ( نامزد رونالدو ) با مدیر برنامه های ایرانی اش علی کاووسی موجب جنجال های زیادی در بین ایرانیان شده است و البته این قیل و قالها درمملکت اسلامی که دیدن یک تار موی نامحرم حرام است تا حد زیادی طبیعی است .

Saturday, March 22, 2014

شیر بزدل


شیر بزدل از ترس بچه فیل به بالای درخت پناه برده است